Политика на запазване на личните данни

Известие за поверителност

Ние приемаме защитата и поверителността на данните много сериозно и спазваме приложимите национални и европейски разпоредби за защита на данните. По-долу очертаваме най-важната информация относно начина, по който събираме, обработваме и използваме данни, включително по-специално каква информация и лични данни съхраняваме и какво правим с нея.

Някои от офертите или услугите, които предоставяме чрез https://bg.russellhobbs.com/, могат да бъдат обхванати от различни разпоредби. Тези допълнителни разпоредби, като промоции за допълнителни гаранции, ще бъдат посочени в рамките на нашето предложение или услуга и те ще имат предимство пред следните разпоредби.

 

 1. Контрольор

Отговорното лице за събирането, обработката и използването на вашите лични данни чрез този уебсайт, в съответствие с Общия регламент за защита на данните (“GDPR”), е Spectrum Brands (UK) Ltd, Regent Mill, Fir Street, Failsworth Manchester, M35 0HS, United Kingdom(„Контрольор“, чл. 4 (7) GDPR). 

 

 1. Събиране, обработка и използване на лични данни

2.1. Лични данни

Личните данни се определят като всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице (чл. 4 (1) от GDPR).

Това включва, по-специално, вашето име, имейл адрес, телефонен номер, адрес, дата на раждане, както и различни данни от описа, които предоставяте в рамките на онлайн поръчка, регистрация, създаване на клиентски профил или запитване, изпратено чрез формата за контакт (наричана по-долу „Лични данни“).

Статистическите данни, които събираме по технически причини, когато посещавате нашия уебсайт и които са анонимни и по този начин не могат да бъдат свързани пряко с вашето лице, не се покриват от настоящото известие за поверителност. Такива статистически данни включват информация за броя на посещенията ви на нашия уебсайт, времето, което прекарвате на нашия уебсайт, страниците, които посещавате, информация за вашия браузър(и), IP адрес, характеристики на софтуера и хардуера. Тази информация се събира и обработва анонимно, за да се получи информация за използването на нашия уебсайт и да се оптимизира съответно.

2.2. Събиране, обработка и използване на вашите данни

По принцип е възможно да се използват нашите уебсайтове, без да се въвеждат лични данни. Доколкото нашите уеб страници събират лични данни, това се случва на доброволна основа, когато е възможно.

Подробно събираме и обработваме следните категории Лични данни за следните цели:

2.2.1. За нашите бизнес отношения

Ние ще събираме и обработваме вашето име, адрес, история на покупките и подобни необходими Лични данни за управляване на бизнес отношенията между нас, например, за да отговорим на вашето запитване, да обработим сключеното с вас споразумение, да доставим всяка поръчана стока, да обработим плащания или за  технически администрационни цели. Правното основание за обработката е чл. 6 (1) буква „б“ от GDPR, колкото е необходимо за изпълнение на договори с вас. Възможно е да сме получили вашите данни чрез имейл адрес, споменат на нашия уебсайт или чрез формата за контакт на нашия уебсайт.

Ние ще запазим тези Лични данни за периода, през който траят нашите бизнес отношения. Ако не е имало сделки между нас в продължение на три години, ние изтриваме или направим анонимни Вашите Лични данни, освен ако по закон не сме задължени да ги съхраняваме за по-дълъг период.

            2.2.2. Създаване на профил за нашата база данни

Когато се свържете с нас за първи път по имейл или чрез формата за контакт на нашия уебсайт или когато участвате в промоция, като например регистриране на продукт за допълнителна гаранция, ние създаваме профил за вас в нашата база данни. Всички допълнителни лични данни, които впоследствие ни предоставяте, напр. чрез покупки или контакт с обслужване на клиенти, също ще бъдат запазени във вашия профил. Правното основание за тази обработка е чл. 6 (1) буква „б“ от GDPR, колкото е необходимо за изпълнение на договори с вас.

Ние ще запазим тези Лични данни за периода от време, през който траят нашите бизнес отношения. Ако не е имало транзакции или контакти за обслужване на клиенти от вас в продължение на три години, ние изтриваме или правим анонимни Вашите Лични данни, освен ако по закон не сме задължени да ги съхраняваме за по-дълъг период.

            2.2.3. Абонамент за бюлетин и анализ на използването на бюлетина

а) Абонамент

Ако се абонирате за нашия списък за изпращане на имейл бюлетин, ние ще използваме предоставените от вас Лични данни с вашето съгласие за изпращане на електронни бюлетини до вас. Трябва да подадете своя имейл адрес, за да се регистрирате. Всякаква допълнителна информация се предоставя изцяло доброволно и се използва, за да се обърнем по-добре към вас в бюлетина или да приспособим съдържанието на бюлетина към вашите интереси. Бюлетините ще съдържат актуални новини и информация за нашите продукти, както и общи съвети и информация относно въпроси, свързани с нашите продукти. Правното основание за тази обработка е вашето съгласие съгласно чл. 6 (1) буква „а“ от GDPR.

Ние ще запазим Вашите лични данни за тази цел или (i), докато не се отпишете или (ii) за максимум 18 месеца, ако не сте отворили нито един бюлетин. След това ще изтрием или ще направим анонимни личните Ви данни, освен ако по закон не сме задължени да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Можете да оттеглите съгласието си, като се отпишете от нашите имейл бюлетини по всяко време, без причина и с незабавно действие. Можете да се откажете от абонамента чрез връзката за отписване в долната част на нашите имейл бюлетини, чрез нашата форма за контакт или като изпратите имейл на dsr@eu.spectrumbrands.com.

б) Анализ на използването на бюлетина

Ние непрекъснато се стремим да подобрим нашата услуга. Имайки това предвид, ние извършваме оценка на изпратените електронни бюлетини, напр. дали подадените имейл адреси са налични, дали бюлетинът е отворен, кои линкове в бюлетините са били използвани и дали има отговор или връщане ((автоматичен) отговор, съобщение за грешка и т.н.). Правното основание за тази обработка е вашето съгласие съгласно чл. 6 (1) буква „а“ от GDPR.

Ще запазим Вашите лични данни за тази цел в продължение на две години. След това ще изтрием или ще направим анонимни личните Ви данни, освен ако по закон не сме задължени да ги съхраняваме за по-дълъг период.

2.3. Съгласие на непълнолетни

Лица на възраст под 16 години не могат да ни предоставят лични данни без предварителното съгласие на техните родители или законен настойник.

2.4. Когато сте се съгласили: Право да оттеглите съгласието си

Когато вашето съгласие е правното основание за обработката на личните ви данни, можете да оттеглите съгласието си по всяко време без причина. Моля, обърнете внимание, че оттеглянето на вашето съгласие няма да повлияе на законността на обработката преди оттеглянето.

 

 1. Как споделяме Вашите лични данни с трети страни

Вашите лични данни се прехвърлят на трети страни само в следните случаи:

 • на свързаните с нас компании от групата на Spectrum Brands, когато е нужно за да оперира този уебсайт,
 • на нашите доставчици или доставчици на услуги като нашия доставчик на услуги за обслужване на клиенти или нашите партньори за дистрибуция във връзка с вашето използване на уебсайта;
 • към нашата PR агенция, посочена като контакт с пресата за обработка на искания, свързани с пресата;
 • на нашите ИТ агенции, които ни предоставят ИТ услуги и които обработват такива данни само за целите на такива услуги (напр. хостинг или ИТ поддръжка и поддържащи услуги, система за електронен бюлетин);
 • в случай, че продаваме бизнес активи, личните данни на нашите клиенти могат да бъдат разкрити на потенциален купувач;
 • на нашите професионални и правни съветници;
 • на нашите маркетингови агенции в зависимост от вашите маркетингови предпочитания;
 • на съдилища, арбитражни органи, страни, ангажирани с предотвратяване на измами, правоприлагащи органи, регулатори или адвокати, ако е необходимо, за да се съобразят със закона или за установяване, упражняване или защита на права или правни искове; и
 • в други случаи, когато имаме вашето съгласие или по друг начин законно е разрешено да го направим.

 

Доколкото ние сключваме договор с други компании за изпълнение на задачи от наше име в рамките на споразумение за обработка на данни и препращане на Вашите лични данни за тази цел, упоменатата компания или компании ще бъдат задължени да защитават личните Ви данни и да ги използват само за конкретна цел, очертана в споразуменията с тези обработватели.

В случаите, когато прехвърляме, в зависимост от посоченото ви местоположение, данни към страни извън ЕС / ЕИП, ние прехвърляме лични данни на външни получатели в такива страни, само ако получателят има достатъчни предпазни мерки, изисквани от закона, като стандартните договорни клаузи на ЕС или е сертифициран съгласно Щита за поверителност (Privacy shield).

Можете да поискате допълнителна информация, като копия на съответните предпазни мерки, относно защитните мерки, приложени във връзка с конкретни трансфери, като се свържете с dsr@eu.spectrumbrands.com.

 

 1. Вашите права относно вашите личните данни

Ако определени изисквания са изпълнени, имате следните права:

 • Да искате достъп до личните данни, които обработваме за вас
 • Да искате коригиране на личните Ви данни
 • Да искате изтриване на личните Ви данни
 • Да искате ограничаване на обработката на вашите лични данни
 • Да възразите срещу обработката на вашите лични данни
 • Да искате получаване на вашите лични данни в структуриран, често използван и машинно четим формат (право на преносимост на данните)
 • Да оттеглите всяко бъдещо съгласие с бъдещ ефект
 • Да не подлежи на решение, основано единствено на автоматизирана обработка, включително профилиране

Можете да се свържете с нас, за да поискате правата си, както следва:

Spectrum Brands (UK) Ltd

DSR Request

Regent Mill, Fir Street
Failsworth Manchester

M35 0HS
United Kingdom

 

Телефон: +44 (0) 161 947 3000

Факс: +44 (0) 161 682 1708

dsr@eu.spectrumbrands.com 

 

Ние ще отговорим на вашето искане в съответствие с приложимите законови разпоредби.

 

 1. Бисквитки

За да научите повече за нашата политика за бисквитките, клинете тук, за да се прочетете нашата политика за бисквитките.

 

 1. Сигурност на данните

Ние правим всичко възможно да съхраняваме Вашите Данни, използвайки всички технически и организационни възможности, с които разполагаме, за да предотвратим достъпа на трети страни до тях.

Всички данни се съхраняват на сървъри с най-високи стандарти за защита, за да се защитят от всякакви опити на трети страни за достъп до данните.

 

 1. Нашият мениджър за поверителност на данните

Ако имате въпроси относно настоящото известие за поверителност или за нашата обработката на личните ви данни, моля, свържете се с нашия мениджър за поверителност на данните:

gdpr@eu.spectrumbrands.com

 

 1. Вашето право да подадете жалба

Ако смятате, че обработването на Лични данни от нас нарушава законите за защита на данните, имате право да подадете жалба до компетентния надзорен орган.

© Spectrum Brands (UK) Limited м. август 2019 г.